0

NASLOV OPERACIJE

OKOLJSKO USMERJENA OPTIMIZACIJA E-POSLOVANJA V PODJETJU TRANSPORT PUŠNIK d.o.o.

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije Okoljsko usmerjena optimizacija E-poslovanja v podjetju Transport Pušnik je uvajanje inovativnega, najsodobnejšega in učinkovitega poslovnega modela v prakso, ki v podjetje prinaša hitro, varno in družbeno odgovorno opravljanje cestno tovornih storitev. Na podlagi nove spletne strani za tuje trge ter prodajnega videa pa se bomo lahko predstavili širši javnosti ter izboljšali konkurenčnost podjetja.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

Preko nove mobilne aplikacije bomo lahko v podjetju povezali voznika, računovodstvo in naročnike.

SPLETNA STRAN ZA TUJE TRGE

Z novo spletno stranjo v dveh tujih jezikih bomo lahko učinkovito nastopali na tujih trgih. Spletna stran vsebuje vse podatke in informacije, ki jih potrebuje naročnik naših storitev. Potencialnim strankam bomo omogočili hitri kontakt s podjetjem, spletna stran pa bo povezana tudi z družbenimi omrežji.

SPLETNA TRGOVINA

Spletno stran smo nadgradili s spletno trgovino, katera bo nudila predvsem EURO palete, saj stremimo k ponovni uporabi rabljenih izdelkov. V spletno trgovino pa bomo dodali tudi odsevnike in oblačila za voznike, na katerih bo logotip našega podjetja.

PRODUKTNI – PRODAJNI VIDEO

S produktno prodajnim videom želimo predstaviti naše podjetje in naš način dela. Video bo namenjen oglaševanju in predstavitvam na sejmih in družbenih omrežjih, prav tako bo video vključen na spletno stran.

KREPITEV KOMPETENC/USPOSABLJANJA

V okviru krepitve kompetenc želimo naše vodstvo, prodajno osebje in vodje skupin voznikov podrobno seznanili z najnovejšimi učinkovitimi pristopi k prodaji na tujem trgu s poudarkom na prodaji s pomočjo digitalne podpore.

Finančna podpora

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si 

Naslov

Transport Pušnik d.o.o.
Tovarniška 19a
SI-3210 Slovenske Konjice

Podatki podjetja

Id. za DDV SI 44030509
Matična št. 6579710000
TRR SI56 0510 0801 5716 902
TRR SI56 2900 0005 1219 058
ITRR SI56 3000 0001 2912 676